įtraukus

įtraukus
įtraukus, -i \ Bendroji  informacija \ Kirčiuotos formos: įtraukùs, įtraukìKirčiuotė: 4 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: lietuvių Giminiškas naujažodis: įtrauktis. Papildoma informacija: „Lietuvių kalbos žodyne“ (LKŽe) yra tik tiesioginė r. iš fizikos srities „galintis lengvai įtraukti“. Pateikta: 2014 01 30. Atnaujinta: 2014 05 07. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: gebantis į save įtraukti; pradėta vartoti ES dokumentuose, ypač junginyje įtrauki visuomenė apibūdinti tokiai visuomenei, kurios įvairių sluoksnių ir grupių nariams sudarytos sąlygos įsitraukti į bendrą veiklą ir visapusiškai atsiskleisti. Vartojimo sritys: administravimas, visuomenė \ Vartosenos pavyzdžiai \ 1-as pavyzdys: [...] labai svarbi socialinės darbotvarkės nuostata yra ta, kad pagrindiniai socialiniai tikslai nepasikeitė ir ES yra įsipareigojusi kurti harmoningą, darnią ir įtraukią visuomenę [...].Į diskusiją apie gyventojų amžiaus struktūros pokyčius ir gerovės sistemų tinkamumą bei tvarumą reikėtų įtraukti visų socialinių ir amžiaus grupių gyventojus, o dėmesį visų pirma reikėtų atkreipti į aktyvų neįgaliųjų ir iš dalies neįgalių asmenų dalyvavimą [...]. Šaltinis: eur-lex.europa.eu (Regionų komiteto nuomonė. Atnaujinta socialinė darbotvarkė: galimybės, prieinamumas ir solidarumas Europoje XXI amžiuje) Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2009 Kita metrika: 08 25. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 2-as pavyzdys: Ekspertai strateginei tarybai pateikė šešias MTEP ir inovacijų prioritetines kryptis: efektyvi energetika ir tvari aplinka, sveikatos technologijos ir biofarmacija, maisto technologijos ir agroinovacijos, nauji procesai, medžiagos ir technologijos gamybai, transportas, logistika ir e-sistemos, sumani valdysena ir mokymosi technologijos/įtrauki ir besimokanti visuomenė. Šios kryptys buvo išskirtos susitarus Lietuvos mokslininkams, verslininkams bei viešojo sektoriaus atstovams. Šaltinis: mosta.lt Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2013 Kita metrika: 06 27. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 3-ias pavyzdys: Lietuvos mokslo taryba kviečia į informacinę dieną „Horizontas 2020: SC6 – Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė ir SC7 – Saugios visuomenės“, vyksiančią 2014 m. vasario 7 d. 10 val. Lietuvos mokslo taryboje, Mažojoje salėje. Šaltinis: lmt.lt Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2014 Kita metrika: 01 30. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 4-as pavyzdys: Viena iš šešių prioritetinių krypčių - įtrauki ir kūrybinga visuomenė - susijusi būtent su socialinių mokslų potencialu, tačiau joje apibrėžti du prioritetai, pasak doc. G.Viliūno, neturi nieko bendra su įtraukia visuomene, kaip ji suprantama Europoje, ir socialinių bei humanitarinių sričių mokslininkų vertinami gana skeptiškai daugeliu atžvilgių. Šaltinis: lzinios.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2014 Kita metrika: 05 07. Pavyzdį pateikė: Rita M.

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • įtraukus — įtraukùs, ì adj. (4); rš fiz. galintis lengvai įtraukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • murksoti — murksoti, mur̃kso, ojo intr. 1. prisimerkus, galvą įtraukus, tūnoti, snūduriuoti (ppr. apie katę): Mat didesnis truputį šaltis, tai katė ir mur̃kso per dieną ant pečiaus Paį. Mūsų rainis mur̃kso ant lentynos, pelių priėdęs Gl. Katinas mur̃kso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramurksoti — intr. 1. apsnūdus, galvą įtraukus pratūnoti: Katinas visą dieną pramurksojo ant suolo Ps. 2. prabūti nieko neveikiant, tylint, žiopsant: Cielą vakarą pramurksojo ir nė žodžio nepasakė Šll. Visą naktį pramurksojo žiūrėdamas, kaip kiti kortoms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savaveiksmis — savaveĩksmis, ė adj. (2) FT, DŽ pasižymintis savo iniciatyva ir veikimu kurioje nors visuomenės gyvenimo srityje: Įtraukus liaudies mases į savaveiksmį visuomenės valdymą ir istorinę, kuriamąją veiklą, labai padidėja kiekvieno asmeninė laisvė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtraukti — Š, BŽ45, NdŽ; SD392, Q143, Sut, M, ŠT48 1. tr. traukiant paviršiumi įtempti, įvilkti į vidų: Įtrauk vežimą į vazaunią J. Ratus į pastogę reikėjo įtraukti, o ne ant kiemo palikti Vkš. | refl. tr.: Išsikinkė jisai arklį, įsitraukė vežimėlį ir nuėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtraukumas — įtraukùmas sm. (2); rš fiz. → įtraukus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • annex — priedas statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Papildomas dokumentas, kuriuo išplečiamas arba paaiškinamas pagrindinis dokumentas; jis rengiamas tada, kai įtraukus visus duomenis į dokumento dėstomąją dalį šis taptų per daug sudėtingas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • annexe — priedas statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Papildomas dokumentas, kuriuo išplečiamas arba paaiškinamas pagrindinis dokumentas; jis rengiamas tada, kai įtraukus visus duomenis į dokumento dėstomąją dalį šis taptų per daug sudėtingas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priedas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Papildomas dokumentas, kuriuo išplečiamas arba paaiškinamas pagrindinis dokumentas; jis rengiamas tada, kai įtraukus visus duomenis į dokumento dėstomąją dalį šis taptų per daug sudėtingas. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • appendice — priedėlis statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Papildomas dokumentas, kuriuo išplečiamas arba paaiškinamas priedas; jis rengiamas, kai įtraukus visus duomenis į priedą šis taptų per daug sudėtingas. atitikmenys: angl. appendix pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”